Den 2 februari anordnar Forte ett digitalt informationsmöte om utlysningen ’Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022’. Syftet med mötet är att informera om utlysningen, samarbetet med Indien och tidigare erfarenheter av att bedriva forskning om åldrande och hälsa i samarbetsprojekt med landet. Mötet hålls på engelska.

Forte och Indian Council for Medical Research (ICMR) har nu öppnat den gemensamma utlysningen: Hälsa och välfärd för en åldrande befolkning i Sverige och Indien 2022. Utlysningen är en enstegsutlysning som öppnade 25 januari 2022 och stänger 7 april.

Forte anordnar därför ett digitalt informationsmöte för alla intresserade forskare.

Förutom att få mer information om utlysningen och Fortes samarbete med ICMR kommer mötet bland annat att handla om:

  • hur situationen gällande folkhälsa och äldre i Indien ser ut,
  • vilka områden Indien är starka i gällande äldreforskning och
  • erfarenheter av att bedriva forskning i samarbetsprojekt med landet.

Anmälan

Mötet kommer att hållas digitalt, via teams. Länk till mötet skickas ut till anmälda deltagare dagen innan mötet. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig till informationsmötet