Den 13 april bjuder Forte och Formas in till ett digitalt informationsmöte om utlysningen Grön omställning och arbetsliv. Under mötet finns möjlighet att ställa frågor kring utlysningen.

I utlysningen kan du söka medel för forskningsprojekt som bidrar till att öka kunskapen om hur grön omställning påverkar arbetslivet.

Under informationsmötet finns möjlighet att ställa frågor via chatt. Medverkar gör utlysningsansvariga forskningssekreterare på Forte och Formas. Mötet hålls på svenska men det går bra att ställa frågor på engelska.

Ingen anmälan behövs.

Anslut till mötet (zoom)

Informationsmötet spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.

Utlysningen är ett samarbete mellan forskningsråden Forte och Formas och finansieras inom ramen för: