Är du intresserad av att samarbeta på europeisk nivå inom Horisont Europa? Välkommen att delta på EU-kommissionens tematiska informationsdagar som hålls digitalt från den 28 juni till den 9 juli.

EU-kommissionens tematiska informationsdagar om Horisont Europa riktar sig till potentiella sökande och andra intressenter som vill veta mer om EU:s nya forsknings- och innovationsprogram. Du kommer att få information om finansieringsinstrumenten, processer och nyheter i Horisont Europa samt få möjligheten att ställa frågor.

Informationsdagarna kommer att behandla nio olika teman med varsitt eget program. De respektive informationsdagarna:

  • 28 juni – Forskningsinfrastrukturer
  • 29 och 30 juni – Digitala frågor, industri och rymden (kluster 4)
  • 30 juni – Civil säkerhet för samhället (kluster 3)
  • 1 juli – Kultur, kreativitet och inkluderande samhällen (kluster 2)
  • 1 juli – Marie Skłodowska Curie Actions – vad är nytt i Horisont Europa?
  • 2 juli – Hälsa(kluster 1)
  • 5 och 6 juli – Klimat, energi och mobilitet (kluster 5)
  • 7 och 8 juli – Livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö (kluster 6)
  • 9 juli – Det europeiska forskningsområdet (ERA) och breddning av deltagandet

Det krävs ingen registrering för att delta.

Läs mer om informationsdagarna

För mer information och detaljerat program för respektive dag besök informationsdagarnas webbplats.