Vetenskapsrådet bjuder in forskningsrådgivare eller motsvarande till en informationsdag om Vetenskapsrådets, Fortes och Formas utlysningar 2018.

Vetenskapsrådet bjuder in dig som arbetar som forskningsrådgivare eller motsvarande till ett informationsmöte om Vetenskapsrådets, Fortes och Formas kommande utlysningar. Mötet pågår mellan 10:00 och 14:30, med enklare frukost från 9:30.

Presentationer och eventuell dokumentation från dagen kommer finnas tillgängliga på vr.se ett par dagar efter att dagen har avslutats.

Anmäl dig senast den 15 januari. Antalet deltagare är begränsat till max två personer från samma lärosäte.

Mer information, fullständigt program och anmälningsformulär finns på vr.se.