Välkommen på en informationsdag med fokus på kultur, kreativitet och ett inkluderande samhälle.

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation, för perioden 2021–2027. Forte ingår i den svenska organisationen för Horisont Europa och deltar i arbetet i med att föra fram Sveriges ståndpunkter i EU-kommissionens programkommittéer.

Nu tipsar vi om ett informationsevenemang för ramprogrammets kluster 2 som hålls 7 december och efterföljande nätverksträff 8 december.

Läs mer om programmet och anmäl dig på EU-kommissionens hemsida.