En av forskningspolitikens stora utmaningar är hur forskningens ”samhällspåverkan” och ”vetenskapliga kvalitet” hänger samman. På konferensen Impact of science 2017 utbyter och diskuterar vi globala instrument som har visat sig effektiva för att stimulera såväl forskningens vetenskapliga kvalitet som dess effekter på samhället.

För att uppnå detta är det viktigt att involvera alla berörda aktörer och på ett interaktivt sätt hitta gemensamma utgångspunkter. Samarbeten kan etableras mellan forskningsinstitutioner, regeringar, näringsliv och civilsamhälle, för att sätta upp gemensamma, långsiktiga mål.

På Impact of Science 2017 utvärderar vi metoder och beprövade tillvägagångssätt runt om i världen gällande:

  • Politiska strategier för systematisk påverkan
  • Strategiska samarbeten mellan berörda aktörer
  • Nationella och internationella instrument för att uppnå samhällseffekter
  • Aktuella frågor kring involvering av samhällsföreträdare, evidensbaserat policyarbete, begrepp och definitioner

Impact of Science 2017 anordnas av AESIS (network for Advancing & Evaluating the Societal Impact of Science), i samarbete med Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova, Elsevier, KTH, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Formas.

Mer information och anmälan: aesisnet.com/event/impact-of-science-2017