Aktuell forskning om förebyggande och behandlande insatser kring sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete.

Hur vi kan hjälpa personer att återgå i arbetet efter sjukskrivning för värk eller psykiska problem är en viktig fråga för både vården, arbetslivet och samhället. Genom forskning i samverkan mellan olika aktörer bidrar forskargrupper vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet Göteborg till ökad kunskap och bättre metoder för rehabilitering och återgång i arbetsliv. De aktuella projekten genomförs i samarbete eller i kontakt med arbetsgivare, arbetsplatser eller Arbetsförmedlingen och de finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd).

Göteborgs universitet och Forte bjuder in till ett seminarium där forskningsresultat och erfarenheter från praktiken från fyra forskningsprojekt presenteras, följt av en paneldiskussion på temat samverkan och kunskapsöverföring mellan forskning och praktik. Förutom forskare och samarbetspartners från praktiken närvarar representanter från Forte, ledningen för Göteborgs universitet, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting och Västra Götalandsregionen.

Plats: Universitetsbyggnaden Vasaparken, Universitetsplatsen 1 i Göteborg. Torgny Segerstedt-salen.

Anmälan och program

Anmälan är obligatoriskt. Sista anmälningsdatum är fredag den 7 september.

Anmäl dig här
Program till seminariuet (PDF)