Hur ser personalbristen ut i olika yrken? Vad säger forskningen om orsakerna till problemen?  Och vad behöver göras för att säkra kompetensförsörjningen på sikt?

För många organisationer i offentlig sektor är personalbristen redan i dag akut. Behovet av fler medarbetare kommer dessutom att växa med tiden. Att säkra och tillvarata kompetensen är avgörande för att kvaliteten i välfärden och den offentliga servicen ska kunna upprätthållas.

Den 14 maj bjuder Forte och Uppsala Center for Labor Studies, UCLS, vid Uppsala universitet, in till en halvdagskonferens där forskare och representanter från organisationer i offentlig sektor diskuterar en av de största utmaningar som offentlig sektor står inför.

Representanter från Uppsala kommun, Region Uppsala, Polisen, Arbetsförmedlingen, med flera medverkar under dagen för att diskutera utifrån sina erfarenheter.

Medverkande

För forskningsperspektivet svarar bland andra Uppsalaforskarna Adrian Adermon, Erik Grönqvist, Eva Mörk, Oskar Nordström Skans, Joakim Palme och Magnus Svartengren.

Övriga medverkande är bland andra Ethel Forsberg, generaldirektör Forte, Victoria Axberg, Arbetsförmedlingen, Lena Winterbom, Uppsala kommun, Sofie Skaränger, Jobbet.se, Kaisa Björnström, Uppsala kommun, Staffan Isling, Region Uppsala, Pernilla Bergman, Polisen och Göran Enander, Länsstyrelsen Uppsala län.

Laura Hartman, som under flera år lett regeringens Tillitsdelegation, kommer att moderera konferensen.

Anmälan

Anmäl dig till evenemanget här. Sista anmälningsdag är 10 maj 2019.