Formas, Forte och Vetenskapsrådet välkomnar till en hearing kring implementeringsplanen för Plan S.

Den internationella koalitionen av forskningsfinansiärer, Coalition S, verkar för att omedelbar och öppen publicering av offentligt finansierad forskning. Formas och Forte är medlemmar i Coalition S och har skrivit under Plan S, Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång men har valt att stå utanför Plan S.

Mot bakgrund av implementeringsplanen för Plan S genomför forskningsråden nu en gemensam hearing. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.

Målsättningar är ge underlag för inspel kring de olika delarna i implementeringsplanen från den svenska delen av det Europeiska forskningssystemet. Vi vill också öppna för dialog mellan olika aktörer kring deras ställningstaganden i förhållande till Plan S.

Medverkar gör bland andra John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd.

Anmälan

Anmäl dig till hearingen här. Sista anmälningsdag är 16 januari 2019.

Livesändning

Följ hearingen om Plan S live den 22 januari:

Inspelningen kommer även att finnas tillgänglig på forte.se några dagar efteråt.