För de flesta ungdomar som slutar skolan väntar fortsatta studier eller arbete. Men för vissa kan vägen mot vuxenlivet vara snårig. En av de grupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden är personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vilka faktorer kan underlätta eller försvåra möjligheterna för unga med intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden? Vilka metoder finns för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden? Och vilka kunskapsluckor är mest angelägna att täppa till?

Den 13 september bjuder Forte in till ett frukostseminarium om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras möjligheter till arbete. Seminariet tar sin utgångspunkt i den nya kunskapsöversikten Forskning i korthet #10, som lanseras under seminariet. I den presenteras aktuell forskning på området, samt vilka forskningsbaserade kunskaper och insatser som behövs för att inkludera fler unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Medverkande

Kristina Szönyi, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
Veronica Lövgren, universitetslektor, Umeå universitet
Bengt Eklund, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen
Judith Timoney, ombudsman, Riksförbundet FUB
Kaj Török, informations- och hållbarhetschef, Max Burgers
Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Thomas Jakobsson, forskningssekreterare, Forte
Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte (moderator)

Anmälan

Detta seminarium är fullbokat.