Den 18 december bjuder Forte in till ett frukostseminarium om kunskapsläget kring sexuella trakasserier. Detta med anledning av den pågående #metoo-rörelsen, som efter ett tjugotal upprop med över 50 000 underskrifter från olika delar av samhället tydligt visar att ämnets status behöver höjas. Det mediala intresset i samband med #metoo har lett till att fler efterlyser kunskap som kan användas för att bekämpa problemet på en strukturell nivå.

Forte har sedan tidigare identifierat att det finns kunskapsluckor kring sexuella trakasserier i arbetslivet. Det framkom bland annat i ett regeringsuppdrag till Forte 2015 kring arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer. I samband med den pågående debatten vill Forte bidra genom att lyfta fram befintlig forskning och kunskap – och därmed också uppmärksamma det forskningsbehov som finns inom detta område.

På frukostseminariet kommer forskare att kort presentera några olika forskningsperspektiv kring denna viktiga och aktuella fråga. Perspektiven utgår från arbetslivet/arbetsplatsen och chefskapet, universitet och högskola, våld i nära relationer, samt unga.

Medverkande

  • Eva Vingård, professor emerita, Uppsala universitet
  • Fredrik Bondestam, forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning
  • Margareta Hydén, professor emerita, Linköpings universitet
  • Katja Gillander Gådin, professor, Mittuniversitetet
  • Ethel Forsberg, gd, Forte
  • Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte (moderator)

Anmälan

Frukostseminariet är gratis men kräver föranmälan.

Anmäl dig till frukostseminariet här