Unga hbtq-personer löper större risk att drabbas av psykiska och stressrelaterade besvär än heterosexuella – redan från unga år. Det är till exempel vanligare med depression, ångest, sömnsvårigheter, huvudvärk, magbesvär och självmordsbeteende.

Allt mer forskning tyder på att detta beror på en ökad utsatthet för olika stressfaktorer som diskriminering, våld, stress kring att inte kunna vara öppen med sin sexuella identitet eller könsidentitet och förväntningar på att bli avvisad eller socialt isolerad.

Den 23 november bjuder vi in till ett frukostseminarium för att lansera rapporten Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskningsbehov finns? som Richard Bränström, docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet tagit fram på uppdrag av Forte.

Medverkande

Program och medverkande uppdateras löpande.

Inspelning

Seminariet kommer att spelas in och finns tillgängligt några dagar efteråt på Fortes Youtube-kanal.