Den 13 februari lanserar Forte forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Välkommen att ta del av färdplanen för arbetet och lyssna till forskare och samhällsaktörer inom området.

Den offentligt finansierade socialtjänsten är en viktig del av det svenska välfärdssystemet och kostar över 150 miljarder kronor per år. Inom flera av socialtjänstens verksamhetsområden saknas vetenskaplig kunskap. Regeringen initierade därför Fortes tioåriga nationella forskningsprogram för tillämpad välfärdsforskning för att stärka kunskapsbasen och bidra till en socialtjänst som baseras på vetenskaplig kunskap.

Under 2018 har Forte, med inspel från viktiga aktörer på området, tagit fram en strategisk forskningsagenda. Agendan är en färdplan för programmet som beskriver angelägna forskningsområden och aktiviteter som vi kommer att fokusera på.

Den 13 februari bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi presenterar forskningsagendan. Forskare som fått finansiering inom programmet under 2018 berättar om sitt arbete. Tillsammans med utvalda samhällsaktörer kommer vi sedan att diskutera möjligheter och förväntningar på programmet.

Medverkande

  • Stella Jacobson, Forte
  • Staffan Arvidsson, Forte
  • Petra Björne, Fil Dr, FoU-koordinator, Malmö stad
  • Iréne Josephson, Fil Dr, forskningsledare, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
  • Anneli Jäderland, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, SKL
  • Jenny Rehnman, chef för avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen
  • Conny Allaskog, representant för Nationell samverkan för psykisk hälsa
  • David Rosenberg, universitetslektor socialt arbete, Umeå Universitet

Anmälan

Anmäl dig till frukostseminariet här

Inspelning

Seminariet kommer att spelas in och finns tillgängligt några dagar efteråt på Fortes Youtube-kanal .