Redan de första tusen dagarna i livet är av stor betydelse för spädbarns hälsa och fortsatta utveckling. Lyhörd omvårdnad, socialt samspel och möjlighet till aktivt utforskande lägger grunden för både tänkandet och känslolivet. Men också omgivningens bemötande är avgörande.

Den 10 oktober bjuder Forte in till ett frukostseminarium i samband med lanseringen av kunskapsöversikten Forskning i korthet #11 – Spädbarns utveckling och behov av en trygg bas. Medverkar gör bland andra huvudförfattaren, Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

I kunskapsöversikten sammanfattas kunskapsläget kring spädbarns tidiga utveckling kopplat till tänkandets processer (kognition) och relationen till omvårdnadspersoner (anknytning). Översikten ger också exempel på vilken kunskap som kan vara till stöd för föräldrar, professionella och samhällsinstanser som ska stötta spädbarnsfamiljer, men också vilka kunskapsbehov som finns.

Medverkande

  • Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Uppsala universitet
  • Gustaf Gredebäck, professor i psykologi, Uppsala universitet
  • Pia Risholm Mothander, docent, tidigare vid Stockholms universitet
  • Anette Andersson, jur. kand
  • Kristina Svartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (mfof.se) 
  • Maria Söderblom, barnsjuksköterska BVC Hammarbyhöjden

Inspelning

Seminariet spelades in och finns tillgängligt på Fortes Youtube-kanal .