Hur främjas återgång i arbete efter en lång tids sjukskrivning? Vilka insatser behövs? På vilket sätt kan olika aktörer samverka för bästa resultat? Och vilket stöd finns i forskningen för att förbättra återgång i arbete?

Långtidssjukskrivningar orsakas i dag främst av psykisk ohälsa, tätt följt av sjukdomar i rörelseorganen. Forte har i flera projekt de senaste åren belyst frågor kring sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa, sjukskrivning och återgång i arbete.

Den 23 maj bjuder Forte in till ett frukostseminarium om rehabilitering vid sjukskrivning. Frukostseminariet tar sin utgångspunkt i Fortes utvärdering av forskningsprogrammet Rehsam.

Seminariet pågår från klockan 8:00 – 9:30.
Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30.

Seminariet kommer att spelas in och publiceras på Fortes YouTube-kanal senast ett par dagar efter mötet. På så sätt kan du ta del av innehållet även om du inte har möjlighet att vara på plats.

Medverkande

Programmet uppdateras löpande.

  • Gunnar Aronsson, professor, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Ulf Lundberg, professor emeritus, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Anna Östbom, Senior Advisor Sjukskrivning och Rehabilitering, SKL
  • Kersti Ejeby, verksamhetschef, Gustavsbergs vårdcentral
  • Torbjörn Wass, verksamhetssamordnare, Avd. Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen
  • Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte och professor i socialmedicin, Karolinska Institutet
  • Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte (moderator)

Anmälan

Detta evenemang är fullbokat och anmälan är därför stängd.