Sedan början av 1990-talet har segregationen ökat i många regioner i landet. Den segregation vi ser är dubbel – både inkomstmässig och etnisk. Det finns en hel del forskning inom området men många frågor återstår. Hur påverkar segregation individens livsmöjligheter? Och vilka erfarenheter finns av att bryta utveckling mot segregation?

Den 22 november bjuder Forte in till frukostseminarium om segregation. Seminariet tar sin utgångspunkt i kunskapsöversikten Forskning i korthet #9 – Segregation: Vad menas och hur mäts den? Rapporten diskuterar bland annat begreppet segregation och segregationens effekter, samt ger exempel på kunskapsluckor där det behövs mer forskning.

Seminariet pågår från klockan 8:00 – 9:30.
Kaffe och smörgås serveras från klockan 07:30.

Medverkande

  • Roger Andersson, författare till Forskning i korthet #9 och professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet
  • Jonas Nygren, regeringens särskilda utredare, Delegationen mot segregation
  • Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna
  • Sara Wrethed, avdelningschef Samhällsutveckling, Botkyrka kommun
  • Maj Pettersson, projektledare för Fryshusmodellen för ungas delaktighet, Fryshuset

Anmälan

Detta seminarium är fullbokat, och anmälan är därför stängd.