Den 13 oktober bjuder Forte in till frukostseminarium om det svenska mottagandet av nyanlända barn. Seminariet tar sin utgångspunkt i Fortes nylanserade rapport Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen.

I rapporten lyfts de utmaningar och problem som blev tydliga när mottagningsstrukturen under hösten 2015 utsattes för påfrestningar. Ett framträdande resultat är att vissa grupper av barn och unga riskerar att hamna mellan stolarna i nuvarande struktur. Hur skiljer sig situationen för de barn som kommer med sin familj jämfört med de barn som kommer ensamma? Vilken roll spelar den ideella sektorn? Och vad kan forskningen bidra med?

Medverkande

Författarna till rapporten ”Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen”:

  • Karin Zetterqvist Nelson, professor, Linköpings universitet
  • Mirjam Hagström, utredare, Linköpings universitet

Övriga medverkande:

  • Ethel Forsberg, generaldirektör på Forte
  • Jenny Vallin, sektionschef, Sektionen för ensamkommande barn och unga, Utredningsenheten, Botkyrka Kommun
  • Anna Österlund, enhetschef, Enheten för nyanländas lärande, Skolverket
  • Elin Bjerhem, integrationsrådgivare – ensamkommande barn, Svenska Röda Korset
  • Anna Gärdegård, projektledare, Nordens Välfärdscenter
  • Bengt Gradin, verksamhetsexpert inom boende och stöd, Migrationsverket

Anmälan

Detta seminarium är fullbokat och sista anmälningsdag har passerat.