Hot, våld och trakasserier förkommer i stort sett i alla skolor. Det drabbar både elever och lärare. Den 12 november bjuder vi in till ett frukostseminarium om hot, våld och trakasserier i skolan.

Enligt Brottsförebyggande rådets skolundersökning om brott 2017 har mer än hälften av eleverna i årskurs nio någon gång utsatts för brott. Det vanligaste brottet pojkar utsättas för är stöldbrott. Bland flickor är det vanligast att utsättas för sexualbrott.

Den 12 november bjuder Forte in till ett frukostseminarium om denna aktuella fråga. Medverkar gör bland andra Ylva Odenbring, docent vid Göteborgs universitet som presenterar forskningsprojektet Ungdomar, utsatthet och skola. I studien undersöks elevers egna erfarenheter av och perspektiv på trakasserier och kränkningar i skolan.

I samband med seminariet lanserar vi också nästa nummer av Forte Magasin där vi lyfter fram frågan ytterligare.

Medverkande

Ylva Odenbring, docent vid Göteborgs universitet

Magnus Loftsson, Forskning och utvecklingschef, Friends

Emma Wedner, förbudsstyrelseledamot, Sveriges Elevråd – SVEA

Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet

Cecilia Beskow, Avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte (Moderator)

Inspelning från seminariet

Visste du att alla Fortes evenemang filmas så att du kan ta del av innehållet i efterhand? På Fortes YouTube-kanal hittar du inspelningar från fler seminarier och konferenser.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal