Frihet och flexibilitet värderas i dag högt på arbetsmarknaden. Att ta tillfälliga uppdrag – eller gig – via olika appar eller plattformar lockar därför många. Inom gigekonomin erbjuds arbete utan traditionella anställningsformer, med möjlighet att jobba hemifrån och i den omfattning du själv önskar.

Ingen vet i dag exakt hur många som kan försörja sig inom gigekonomin. Forskningen visar att arbetet inom gigekonomin är sammankopplat med flera risker som till exempel isolering, bristande stöd och otrygghet i arbetslivet.

Men kunskapsluckorna är stora och det saknas heltäckande forskning om arbetsförhållanden inom gigekonomin i Sverige.

Den 10 december bjuder Forte in till ett frukostseminarium för att presentera kunskapsöversikten Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin som Johanna Palm, doktor vid Stockholms universitet, har tagit fram på uppdrag av Forte.

Vid seminariet medverkar också Theo Bodin, lektor i arbetsmiljö och medicin vid Karolinska Institutet, som berättar om aktuell forskning på området.

Programmet uppdateras löpande.

Medverkande

Johanna Palm, doktor, Stockholms universitet

Theo Bodin, lektor, Karolinska Institutet

Elizabeth Van Couvering, universitetslektor, Karlstad universitet

Maria Arkeby, kommunikationschef, Svenska Transportarbetareförbundet

Edel Karlsson Håål, expert, lönebildning samt jämställdhet, Svenskt näringsliv

Thomas Jacobsson, forskningssekreterare, Forte

Inspelning från seminariet

Visste du att alla Fortes evenemang filmas så att du kan ta del av innehållet i efterhand? På Fortes YouTube-kanal hittar du inspelningar från fler seminarier och konferenser.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal