Gymkulturen har gått från 1970-talets instängda källarlokaler till en uppsjö olika träningsformer och hälsosamma livsstilar som ideal. Forskning visar att dessa hälsoarenor kan sammankopplas med dopning.

Den 26 november bjuder Forte tillsammans med Riksidrottsförbundet in till ett frukostseminarium i Stockholm för att lansera kunskapsöversikten Fitnessdopning och gymkultur. På seminariet medverkar bland andra författarna Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

I dag är det en oklar gräns mellan dopning i, oftast maskulint kodade, subkulturella miljöer och dopning som ett mer utbrett och kulturellt accepterat fenomen inom gym- och fitnesskulturen. Den demografiska ”profilen” för vem som dopar sig har vidgats. I rapporten sammanfattar författarna kunskapsläget på området samt diskuterar kring frågan om vilka förebyggande åtgärder som lämpar sig bäst.

Programmet uppdateras löpande.

Medverkande

Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet

Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Christine Helle, chef för Svensk Antidoping

Göran Kenttä, högskolelektor i idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

Susanne Jidesten, generalsekreterare, Friskis & Svettis

Thomas Jacobsson, forskningssekreterare, Forte (moderator)

Inspelning från seminariet

Visste du att alla Fortes evenemang filmas så att du kan ta del av innehållet i efterhand? På Fortes YouTube-kanal hittar du inspelningar från fler seminarier och konferenser.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal