Cannabis är en av världens mest använda droger. Frågor kring cannabis och dess effekter på hälsa och sociala förhållanden är mycket omdebatterade både i Sverige och internationellt.

Den 25 september bjuder vi in till ett frukostseminarium i Stockholm för att lansera kunskapsöversikten Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?

Medverkar gör bland andra författarna Anna-Karin Danielsson, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet samt överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting.

I kunskapsöversikten reder författarna ut vad aktuell forskning visar när det gäller cannabis och hälsa, cannabis och sociala förhållanden samt cannabis som medicin. De tar upp dess legala status i olika länder och avslutar med att redogöra för vilka kunskapsbehov som finns.

Rapporten visar att cannabisbruk är kopplat till flera hälsorisker, och påverkar framför allt psykiska funktioner. Det ökar också risken för olika sociala problem så som låga skolresultat, problem på arbetsmarknaden och behov av ekonomiskt stöd. Vissa substanser i cannabisväxten kan användas som medicin. Effekten mot smärta är däremot inte kartlagd.

Medverkande

Anna-Karin Danielsson, forskarassistent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet samt överläkare vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

Charlotta Rehnman Wigstad, direktör Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Helena von Schewen, sektionschef, Maria Ungdom, Stockholm

Lennart Karlsson, ordförande i Svenska Narkotikapolisföreningen

Program och medverkande uppdateras löpande.

Inspelning från seminariet

Visste du att alla Fortes evenemang filmas så att du kan ta del av innehållet i efterhand? På Fortes YouTube-kanal hittar du inspelningar från fler seminarier och konferenser.

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal