Arbetslivet står inför betydande utmaningar. Behovet av mer kunskap kring effekterna av bland annat globalisering, digitalisering och omstruktureringar är stort. Forte har identifierat ett antal områden där forskningen behöver stärkas. Den 8 februari lanserar vi agendan för Fortes nationella program för arbetslivsforskning.

Bland annat saknas forskning om hur samhället på ett bättre sätt kan inkludera underrepresenterade grupper i arbetslivet och hur förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet kan minska.

Den 8 februari bjuder vi in till ett frukostseminarium där vi presenterar den strategiska agendan för det tioåriga nationella forskningsprogrammet inom arbetsliv och lyfter fram de forskningsområden som behöver prioriteras framöver.

Regeringen initierade 2017 sju tioåriga nationella forskningsprogram för att med ny kunskap kunna möta samhällsutmaningar på ett bättre sätt. Forte har ansvar för två av dessa tioåriga forskningsprogram. Ett av dem är det nationella programmet för arbetslivsforskning.

Medverkande

  • Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap, Luleå universitet
  • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
  • Per Östlund, expert lönebildning, Almega
  • Thomas Jacobsson, programansvarig nationella programmet för arbetslivsforskning Forte
  • Cecilia Beskow, avdelningschef forskning och utvärdering Forte (moderator)

Program och medverkande uppdateras löpande.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här

Inspelning

Seminariet kommer att spelas in och finns tillgängligt några dagar efteråt på Fortes Youtube-kanal .