I ett jämlikt samhälle ges alla individer samma möjligheter till ett gott liv. Välståndet i Sverige har ökat de senast 20 åren, och majoriteten unga har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Trots detta visar forskningen att klyftorna ökar. Låg socioekonomisk status påverkar ungas levnadsvillkor negativt med ökad risk för bland annat fysisk och psykisk ohälsa, kriminalitet och utsatthet för brott, låga studieresultat och otryggt boende.

Den 9 maj bjuder Forte in till ett frukostseminarium om ojämlika uppväxtvillkor.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, inleder seminariet.

Disa Bergnehr, docent vid Jönköping University, ger en översiktlig bild av barn och ungas levnadsvillkor. På uppdrag av Forte har hon kartlagt svensk forskning om ungdomar från 2008–2016, och under seminariet beskriver hon hur familjens ekonomiska resurser påverkar bland annat studieresultat, brottslighet och utsatthet för brott, samt hälsa och kontakter med den sociala barnavården.

Ylva B. Almquist, docent vid Stockholms universitet, berättar om ojämlikhet över hela livsförloppet och hur uppväxtvillkoren formar barnens framtida livschanser. Hon har undersökt betydelsen av syskon- och kamratposition för hur fattigdom ärvs från föräldrar till barn. Almquist har också tittat på vad barns erfarenhet av samhällsvård har för roll när det gäller risken att dö i förtid. Kan framgång i skolan göra skillnad?

Efter presentationerna följer en paneldiskussion med:

  • Magnus Duvnäs, rektor Husbygårdsskolan, Stockholms stad
  • Susanne Svensson, verksamhetsutvecklare, Stockholms Stadsmission
  • Anna Karin Hildingson Boqvist, vikarierande barnombudsman

Inspelning

Seminariet spelades in och finns tillgängligt på Fortes Youtube-kanal.