Den 22 mars, 2022 välkomnar vi dig till Forte Talks. En mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Under dagen får du ta del av presentationer av svenska och internationella framstående forskare, paneldiskussioner, seminarier, vetenskapliga samtal och utställningar.

Information om hur du anmäler dig kommer i början av hösten 2021.

Forte Talks har arrangerats tre gånger tidigare.

Filmer och bilder från Forte Talks 2019