Forte Talks, som arrangeras för tredje gången, är en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, praktiker, brukare och övriga aktörer som på olika sätt är intresserade av människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

Tema: Välfärd för framtiden

Den svenska välfärden har länge gett trygghet och skydd till Sveriges invånare. Men det ständigt föränderliga samhället för med sig nya möjligheter och utmaningar. Ökad ojämlikhet, den demografiska utvecklingen och förändrade förutsättningar i arbetslivet är några samhällsutmaningar som vi måste möta. För att välfärdssystemet ska fortsätta bidra till en positiv utveckling behöver det kunna ställa om i takt med samhällets ändrade behov. Så hur kan vi framtidssäkra dagens välfärdssystem?

Vård och omsorg, socialtjänst, skola och polis utsätts för stora påfrestningar, och vi behöver lösningar som är förebyggande och spänner över flera discipliner, sektorer och politiska sakområden. På vilket sätt kan forskningen bidra med ny kunskap?

Den 26–27 mars 2019 välkomnar vi dig att delta i spännande tvärvetenskapliga diskussioner och kreativa möten, och ger dig möjlighet att lyssna på svenska och internationella framstående forskare.

Preliminärt program

Det fullständiga programmet lanserar i början av mars 2019. Ett preliminärt program finns publicerat på konferenswebben, fortetalks.se.

Se hela programmet

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till Forte Talks 2019. Sista anmälningsdag är den 1 mars 2019. Biljett för båda dagarna kostar 2 000 kr exklusive moms. I priset ingår fika och lunch båda dagar.

Anmäl dig till Forte Talks 2019 här

Mer information

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Forte Evenemang för att få information om Forte Talks och andra Forte-arrangerade evenemang direkt till din e-post. Läs mer om Fortes nyhetsbrev.

Läs mer om Forte Talks på konferenswebben fortetalks.se.