Den 10 februari 2021 bjuder den Forte-finansierade forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten in till en årlig konferens om forskningsnära praktik. Denna gång kommer konferensen hållas digital.

Förmiddagen kommer bestå av presentationer, postervisningar och panelsamtal som alla handlar om forskningsnära praktik. Under eftermiddagen kommer det finnas möjlighet att vara med och samtala vidare om förutsättningar för forskningsnära praktik, medskapande och delaktighet samt kunskap i socialtjänsten. Det kommer även finnas tillfälle att ställa frågor till någon av forskarskolans doktorander och om intresse finns, kanske få tips inför en eventuell ansökan.

Medverkande

Deltar gör bland annat professor Helena Blomberg-Kroll från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Margareta Forsberg, FoU-chef för Göteborgsregionen FoU i Väst och Camilla Blomqvist, direktör för funktionsstödsförvaltningen i Göteborgs nytillträdda stadsledning.

Kontakt

Har du frågor om konferensen, kontakta forskarskolans koordinator Sofia Rydh, sofia.rydh@soch.lu.se.

Läs mer om den digitala konferensen och anmäl dig här.