Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 16 och 17 januari 2019. Temat för 2019 års seminarium är Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd. Vi välkomnar doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forte och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Program

Seminariedagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

Emanuel Mörk Hur går det för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?

Lotta Wikström Ett annorlunda liv? Följder av funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige

Björn Hvinden Aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning i Europa

Tora Nord Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsvariation

Urban Markström Hälsa, jobb och gemenskap. Om hur välfärdssystemet bäst stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning

Sara Hultqvist Att göra aktivitetsersättning

Therese Bäckman Omprövning av personlig assistans

Martin Hurtig Assistansersättning – en familjeförmån?

Magnus Tideman Intellektuell funktionsnedsättning och arbete

Lars Lindberg Tio budord för funktionshinderpolitiken

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Halkar funktionsnedsatta efter? Vad ska göras?

Se intervjuer med några av föreläsarna

Tora Nord

Forskaren Tora Nord berättar om sin avhandling Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning. Tora Nord menar bland annat att det skett en förskjutning mot att arbetet mer blir en skyldighet än en rättighet även för personer med funktionsnedsättning. Se intervjun

Björn Hvinden

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Se intervjun

Sara Hultqvist

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Se intervjun

Sophie Karlsson

Sophie Karlsson anser att det skett en tillbakagång när det gäller funktionsnedsattas rättigheter. Hon och Funktionsrätt Sverige är också starkt kritiska till LSS-utredningen. Se intervjun