Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 17 och 18 januari 2018. Temat för 2018 års seminarium är Barn och föräldrar i socialförsäkringen. Vi välkomnar doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forte och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Program

Seminariedagarna kommer innehålla presentationer med följande innehåll:

 • Bengt Sandin Barnbidraget som social innovation
 • Pernilla Leviner Barnkonventionen som svensk lag – konsekvenser, utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter     
 • Mons Oppedal Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?
 • Ann-Zofie Duvander Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv
 • Nina Karnehed Graviditetsrelaterade besvär: Hur ersätter socialförsäkringen?
 • Viveca Östberg Ojämlikhet i barns levnadsvillkor och hälsa – resultat från Välfärdsundersökningarna för barn och ungdomar
 • Hanna Hultin Barn- och familjeförmånernas betydelse för barnhushållens ekonomi – utveckling över tid
 • Roger Klinth Frihet, jämlikhet och faderskap – om barn och pappor i svensk familjepolitik
 • Marie Evertsson Föräldraledighet i samkönade par
 • Evelyn Khoo Barns rättigheter i ett internationellt perspektiv
 • Panelsamtal på temat: Föräldraförsäkringen – i vems intresse?

Preliminärt program (som uppdateras löpande) finns här.

Anmälan

Sista anmälningsdag för detta evenemang har passerat.

Filmer från seminariet

Ann-Zofie Duvander Föräldraförsäkringen – köns- och klassperspektiv

Marie Evertsson Föräldraledighet i kvinnliga samkönade par

Roger Klinth Frihet, jämlikhet, faderskap – om relationen mellan faderskap och svenskhet i kommunikationen av svensk familjepolitik till utlandet

Mons Oppedal Barns rett til materiell velferd – Hva er situasjonen i Norge?