Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Välkommen till forskarseminarium i Umeå den 15 och 16 januari 2020. Temat för 2020 års seminarium är Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser. Vi välkomnar doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forte och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Program

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

Lisa Laun Livslängd, arbete, pension

Ole Settergren Vårt pensionssystem – hur tänkte vi, hur blev det?

Kirk Scott Hur länge behöver vi arbeta?

Isabelle Hansson Pensioneringsprocessen

Mikael Stattin Pensionspreferenser och motiv till arbete efter 65

Maria Albin Ska alla behöva arbeta längre?

Bengt Järvholm Sjukfrånvaro över tid – exempel från bygghälsokohorten

Sara Kjellsson Klass, kön och etnicitet i ett förlängt arbetsliv

Eskil Wadensjö Hur skyddar välfärdssystemen vid ett förlängt arbetsliv?

Per H. Jensen Effekter av pensionsreformer i Danmark

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat Ett förlängt arbetsliv – önskvärt och möjligt?.

Fullständigt program och praktisk information kring seminariet finns på försäkringskassans webbplats.

Läs mer om forskarseminariet på forsakringskassan.se

Anmälan

Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är den 25 oktober 2019. På grund av det begränsade antalet platser är det ett naturligt krav att alla deltagare är med hela tiden under de båda dagarna.

Plats kan inte garanteras då antalet är begränsat. Information om du har fått plats sänds ut senast under vecka 46.

Anmäl intresse att delta