Den 26–27 oktober 2022 anordnas drogFOKUS – Sveriges största konferens om förebyggande arbete, vård och behandling samt brottsförebyggande och hälsofrämjande arbete kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Ta del av den senaste forskningen, delta i samtal och knyt viktiga kontakter.

drogFOKUS är den största nationella konferensen inom ANDT-området. Den omfattar såväl alkohol, narkotika, dopning som tobak. Konferensen är en unik plats för nätverkande och arrangeras vartannat år. Syftet är att presentera det senaste inom kunskapsbaserat hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård, behandling, tillgänglightsbegränsning och brottsbekämpning. I arrangörsgruppen ingår ett flertal myndigheter och organisationer inom ANDT-området.

Forte är en av tio myndigheter och organisationer som gemensamt arrangerar drogFOKUS 2022.

Konferensen riktar sig huvudsakligen till:

  • yrkesverksamma inom hälsofrämjande och förebyggande arbete, vård och behandling samt personal inom rättsväsendet
  • beslutsfattare
  • personer i ideell sektor med engagemang inom förebyggande och hälsofrämjande frågor

Läs mer och anmäl dig på drogFOKUS.nu.