I oktober anordnas konferensen drogFOKUS 2018 i Uppsala, som tar upp frågor rörande alkohol, narkotika, dopning och tobak. Konferensen bjuder på ett fullspäckat program som belyser hälsofrämjande, förebyggande och brottsförebyggande arbete samt vård och behandling.

Under konferensen presenteras den senaste forskningen och många lokala projekt från hela landet.

Forte är medarrangör tillsammans med bland andra SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Läkemedelseverket, IQ-initiativet, Socialstyrelsen, Kriminalvården och Folkhälsomyndigheten.

Mer information och anmälan hittar du på drogFokus.nu.