Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Välkommen till ett digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik. Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, presenterar forskning och resultat från den kliniska behandlingsforskningen som bedrivs på alkoholmottagningen Riddargatan 1 samt utmaningarna med att hitta en balans mellan forskning och kliniskt arbete.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Harald Gegner, som kombinerar forskning med ett arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lund
  • Åsa Hedberg Rundgren, verkställande direktör på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
  • Martin Bergström, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Det kommer finnas möjlighet för seminariedeltagarna att ställa frågor under diskussionen. Seminariet modereras av Knut Sundell, SBU.

Riddargatan 1 är en mottagning för människor med alkoholproblem knuten till Region Stockholm. Mottagningen erbjuder via Beroendecentrum Stockholm vård för den grupp av alkoholberoende personer som drar sig för att söka kontakt med vården. Utöver vård och behandling är mottagningen också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet som drivs av Centrum för Psykiatriforskning.

Patienterna som behandlas på mottagningen ges möjlighet att delta i olika forskningsprojekt med syfte att förbättra behandlingen av alkoholproblem och studera hur alkohol påverkar hälsan, både på kort och lång sikt. Under behandlingen testas bland annat nya metoder för behandling som sedan utvärderas i forskningsprojekt.

På mottagningen arbetar läkare, läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer som parallellt med det kliniska arbetet bedriver forskning.

För närvarande bedrivs fem forskningsprojekt på mottagningen, läs mer om projekten på mottagningens hemsida: Aktuella forskningsstudier (riddargatan1.se).

Till anmälan.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier

Inspelning från seminariet

Se fler filmer på Fortes YouTube-kanal