Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte arrangerar återkommande seminarier om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Välkommen till ett digitalt seminarium om att kombinera klinisk forskning och praktik. Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm, presenterar forskning och resultat från den kliniska behandlingsforskningen som bedrivs på alkoholmottagningen Riddargatan 1 samt utmaningarna med att hitta en balans mellan forskning och kliniskt arbete.

I en efterföljande diskussion deltar:

  • Harald Gegner, som kombinerar forskning med ett arbete som utvecklingsledare inom socialtjänsten i Lund
  • Åsa Hedberg Rundgren, verkställande direktör på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
  • Martin Bergström, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Det kommer finnas möjlighet för seminariedeltagarna att ställa frågor under diskussionen. Seminariet modereras av Knut Sundell, SBU.

Riddargatan 1 är en mottagning för människor med alkoholproblem knuten till Region Stockholm. Mottagningen erbjuder via Beroendecentrum Stockholm vård för den grupp av alkoholberoende personer som drar sig för att söka kontakt med vården. Utöver vård och behandling är mottagningen också ett kunskapscentrum för utbildning och information inom alkoholområdet som drivs av Centrum för Psykiatriforskning.

Patienterna som behandlas på mottagningen ges möjlighet att delta i olika forskningsprojekt med syfte att förbättra behandlingen av alkoholproblem och studera hur alkohol påverkar hälsan, både på kort och lång sikt. Under behandlingen testas bland annat nya metoder för behandling som sedan utvärderas i forskningsprojekt.

På mottagningen arbetar läkare, läkare, sjuksköterskor, socionomer och psykologer som parallellt med det kliniska arbetet bedriver forskning.

För närvarande bedrivs fem forskningsprojekt på mottagningen, läs mer om projekten på mottagningens hemsida: Aktuella forskningsstudier (riddargatan1.se).

Anmälan

Seminariet är gratis, men kräver föranmälan. Anmäl dig på länken nedan senast den 11 februari 2021.

Till anmälan.

Kommande seminarier

Håll dig uppdaterad om kommande seminarier genom att anmäla dig till vår intresselista.

Anmäl ditt intresse för kommande seminarier här.

Bakgrund

2007 startade Socialstyrelsen en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner. De senaste åren har SBU varit värd för seminarieserien och från och med hösten 2020 tar Forte inom ramen för programmet för tillämpad välfärdsforskning över värdskapet. Seminarierna genomförs i samarbete mellan Forte, SBU och Socialstyrelsen, cirka två gånger per termin. Syftet med seminarierna är att öka kunskapen, och stimulera till forskning, om effekter av olika sociala insatser och dess implementering samt att skapa en mötesplats för forskare och praktiker. Målgruppen för seminariet är forskare, doktorander samt intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten.