Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har de forskningsfinansierande myndigheterna fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till strategi för det svenska deltagandet i programmet. Välkommen till hearing den 29 september för att bidra med dina synpunkter.

En viktig del i arbetet strategin är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer. Utifrån analyser, enkätsvar och intervjuer med olika parter har ett utkast till ambitioner och mål för det svenska deltagandet tagits fram. Den 29 september presenteras dessa på en hearing. Välkommen att delta och bidra med dina synpunkter!

Under hearingen ges deltagarna möjlighet att ställa frågor och kommentera utkastet till ambitioner och mål genom interaktiva verktyg. Det slutliga förslaget till strategi ska lämnas in till Utbildningsdepartementet 30 oktober 2020.

Hearingen hålls på svenska.

När: Tisdagen den 29 september 2020, kl. 09.00-12.00
Var: Teams Live Event (Deltagarlänk skickas ut till anmälda)
Anmäl dig senast: 29 september
Arrangörer: Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova

Anmäl dig till seminariet

Mer information