De forskningsfinansierande myndigheterna har fått i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i Horisont Europa. Nu vill vi diskutera detta tillsammans med svenska forsknings- och innovationsintressenter.

Den 29 september arrangerar Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova en hearing om förslaget till strategi för Sveriges deltagande Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Hearingen är ett informations- och diskussionsforum där alla intresserade svenska aktörer får möjlighet att ta del av underlaget som tagits fram på uppdrag av regeringen samt komma med egna inspel. Förslaget lämnas in 30 oktober 2020.

Läs mer om regeringsuppdraget och hur du kan vara med och påverka strategin för Sveriges deltagande i Horisont Europa

Sidan uppdateras löpande med mer information och program. Tid för webbinariet meddelas senare.