131 500 unga i åldern 15–29 befinner sig utanför studier och arbete. I åldern 20–24 är det hela 9,4 procent. Under de senaste åren har kunskapen om vilka insatser som fungerar ökat – men många frågetecken kvarstår ännu. Vid seminariet diskuteras vad vi vet i dag och hur vi kan bli bättre på att omsätta kunskap till praktik i framtiden.

Orsakerna till varför en ung person befinner sig utanför studier och arbete är många. Risken är särskilt hög bland dem som inte har slutfört gymnasiet, unga med funktionsnedsättningar eller psykiska besvär samt utrikes födda. Hur hittar vi former för effektivt stöd till en grupp som är så heterogen? Och hur förhindrar vi gruppen unga som varken arbetar eller studerar att bli större?

Tillsammans med representanter från forskning och praktik kommer Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar och Forte att diskutera vad vi vet om insatser för unga som varken arbetar eller studerar och hur vi omsätter kunskapen i praktik.

Henrik Malm Lindberg, ekonomhistoriker och sekreterare i Delmi, delar med sig av resultaten från rapporten ”Ungas etablering och kommunala insatser” (Ratio 2017). I ett panelsamtal medverkar bland annat representanter från Arbetsförmedlingens projekt Ung Framtid, som utvecklar arbetet i de tre regioner där andelen unga som varken arbetar eller studerar är som störst, samt Plug in 2.0, där SKL och kommuner i åtta regioner har utvecklat arbetet för att motverka studieavbrott.

Medverkande

  • Inger Ashing, Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar
  • Henrik Malm Lindberg, sekreterare, Delegationen för migrationsstudier
  • Gunnar Anderzon, projektledare, SKL/Plugin 2.0
  • Malin Blomgren, projektledare, Arbetsförmedlingen/ Ung framtid
  • Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte
  • Oscar Svensson, sekreterare, Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar
  • Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte (moderator)

Är du inte på plats i Almedalen 2017? Alla Fortes seminarier spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand, via vår YouTube-kanal och webbsida.