Det finns inga hälsovinster med alkohol visar den senaste forskningen. Ju mindre du dricker, desto bättre. Och även om alkoholkonsumtionen i Sverige är förhållandevis låg finns det sammanhang där det krävs förebyggande insatser från samhället.

Vilka råd och rekommendationer bör ges för att undvika skador av alkohol? Vilka riktlinjer bör man ha för individer och i samband med större evenemang? Och hur arbetar vi förebyggande på bästa sätt?

Seminariet tar sin utgångspunkt i aktuell forskning kring alkohol. Även om alkohol i måttliga mängder kan vara skyddande för vissa sjukdomar så överskuggas de av skadliga effekter på andra stora sjukdomsgrupper, till exempel cancer och stroke. Risken är också ungefär lika stor för män som för kvinnor, och nyare rekommendationer bör alltså inte skilja mellan män och kvinnor, som hittills. Peter Allebeck, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, berättar om de nya rekommendationer som han varit med och tagit fram.

På seminariet medverkar även Johanna Gripenberg, forskare och enhetschef på STAD – Stockholm förebygger alkohol och drogproblem. 2015 hade hälften av besökarna på fotbollsmatcher i Stockholm druckit alkohol och var tionde var kraftigt berusad. Johanna Gripenberg berättar om och hur man genom forskningsprojektet ”Fotboll utan fylla” lyckats minska alkoholkonsumtionen med 40 procent i samband med allsvenska fotbollsmatcher i Stockholm.

Medverkande

  • Peter Allebeck, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet och huvudsekreterare på Forte
  • Johanna Gripenberg, forskare på Karolinska Institutet och enhetschef för STAD, Stockholms läns landsting
  • Karin Hagman, vd, IQ
  • Charlotta Rehman Wigstad, direktör, Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning
  • Mats Norlin, nationell samordnare idrott, Polisen
  • Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte
  • Staffan Arvidsson, forskningssekreterare på Forte (moderator)

Är du inte på plats i Almedalen 2019? Alla Fortes seminarier spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand, via vår YouTube-kanal och webbsida.