Vi lever alltmer segregerat – rika för sig och fattiga för sig. Personer som växer upp i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar har i genomsnitt sämre hälsa och lägre utbildningsnivå, vilket får konsekvenser långt in i vuxenlivet. Redan i barndomen påverkas alltså våra livschanser av vilket område vi bor i.

Den socioekonomiska och regionala ojämlikheten har ökat mer i Sverige än i jämförbara länder från 1980-talet och framåt. Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 mot ett hållbart samhälle, men skillnaderna ökar i strid med hållbarhetsmål 10: Minskad ojämlikhet. Varför går utvecklingen åt fel håll och vad behöver vi göra åt den?

Per Molander och Eva K Andersson berättar om orsaker till och konsekvenser av den ökande ojämlikheten och boendesegregationen. Därefter för vi en paneldiskussion om vilka åtgärder och samarbeten som behövs för att bygga ett samhälle där alla ges samma möjligheter.

Medverkande

  • Per Molander, ordförande för Jämlikhetskommissionen
  • Eva K Andersson, professor i kulturgeografi, Stockholms universitet
  • Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation
  • Camila Salazar Atías, projektledare på Fryshuset
  • Aisha Ali Abdi, ung ambassadör från Fryshuset 
  • Joakim Palme, styrelseordförande för Forte, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
  • Cecilia Beskow, Forte, moderator
  • Ethel Forsberg, generaldirektör för Forte

Är du inte på plats i Almedalen 2019? Alla Fortes seminarier spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand, via vår YouTube-kanal och webbsida.