På tio år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och unga i åldern 10–17 år. Fenomenet gäller hela Norden, men starkast är utvecklingen i Sverige. Varför är det så?

190 000 barn i Sverige lider i dag av någon form av psykisk ohälsa. Fler flickor än pojkar drabbas, och barn från ekonomiskt utsatta hem är också överrepresenterade. Utvecklingen är oroande, inte minst för att psykisk ohälsa i unga år riskerar att ge följdproblem långt in i vuxenlivet. Vilket stöd behöver barn och unga som drabbas? Och vad kan forskningen bidra med för kunskap?

Seminariet tar sin utgångspunkt i aktuell forskning kring barns och ungas psykiska hälsa. Vi diskuterar orsakerna till att den psykiska ohälsan ökar och vilka insatser som behövs för att vända den negativa utvecklingen.

Medverkande under seminariet

  • Kyriaki Kosidou, med dr, överläkare i psykiatri vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, och forskare vid Karolinska Institutet
  • Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi vid Stockholms universitet
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare BRIS
  • Kerstin Evelius, nationell samordnare för psykisk hälsa
  • Jackie Stål, ung röst från Tilia
  • Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte
  • Cecilia Beskow, avdelningschef Forskning och utvärdering, Forte, moderator

Läs om seminariet på Almedalsveckans programwebb.