Sveriges befolkning hamnar högt i internationella rankingar om hälsa och lycka. Den svenska folkhälsan är god – medellivslängden ökar och för många blir livsvillkoren allt bättre. Trots det lider i dag över en miljon människor av psykiska besvär som stress, ångest och oro.

I Sverige är psykisk ohälsa en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. För individen innebär det stort lidande och för samhället stora kostnader. Varför följer den psykiska hälsan inte samma positiva trend som den fysiska? Kan det förklaras av förändringar i arbetslivet, teknikutvecklingen, eller människors livsstil och levnadsvillkor?

Vi diskuterar varför de stressrelaterade besvären ökar, hur och om de kan förebyggas och vilka insatser som behövs. Vilken kunskap finns? Och vilka risker finns för samhället om denna utveckling inte bryts?

På seminariet inleder Hugo Westerlund, professor, föreståndare för Stressforskningsinstitutet och Cecilia Björkelund, läkare och senior professor vid Göteborgs universitet, med att berätta om pågående forskning på området.

Medverkande under seminariet

  • Hugo Westerlund, professor, föreståndare för Stressforskningsinstitutet
  • Cecilia Björkelund, läkare och senior professor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet
  • Karin Schulz, generalsekreterare Mind
  • Lena Lehmann, ergonom och arbetsmiljökonsult Feelgood
  • Jani Stjernström, förbundsstyrelseledamot och ordförande, Vårdförbundet avd. Västmanland
  • Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet
  • Ethel Forsberg, generaldirektör Forte
  • Laura Hartman, moderator

Läs om seminariet på Almedalsveckans programwebb.