I november 2017 anordnas den 10 europeiska folkhälsokonferensen, EPH Conference, i Stockholm. På EPH Conference samlas över 1500 professionella inom folkhälsoområdet för att lära, nätverka och samarbeta med kollegor, stärka folkhälsoyrket, dela den senaste forskningen och informationen, främja best practice och förespråka att folkhälsofrågor och -politik förankras i forskning.

Temat för den 10 upplagan av EPH Conference är “Sustaining resilient and healthy communities”. Många europeiska samhällen står inför nya utmaningar i att tillhandahålla förebyggande och behandlande tjänster. Migration, en åldrande befolkning, klimatförändringar, politiska omvälvningar och åtstramningsåtgärder hotar möjligheterna att tillhandahålla rättvisa tjänster med hög kvalitet. Människors möjligheter till ett hälsosamt liv hör nära samman med de socio-ekonomiska förhållanden de lever under. Motståndskraftiga och starka samhällen svarar bättre på ekonomiska, sociala och miljömässiga förändringar.

EPH Conference är ett initiativ av European Public Health Association (EUPHA), en oberoende, vetenskaplig organisation som arbetar för att bygga upp kapacitet och kunskap inom folkhälsoområdet. Forte ingår i den lokala stödkommittén för konferensen.

Anmälan

Registreringen är öppen mellan 1 april och 25 oktober 2017, på http://www.ephconference.eu/.

Språk

Konferensen kommer att anordnas på engelska.

Presentera ditt arbete

Möjligheten att lämna in abstracts öppnar den 1 februari 2017 och stänger den 1 maj 2017. Abstracts övervägs för muntliga, pitch- och poster-presentationer. Workshops övervägs för sessioner på 60 eller 90 minuter. Detaljerade instruktioner hittar du på http://www.ephconference.eu/.