I dag anordnade Forte seminariet ”Dålig arbetsmiljö i kvinnodominerade branscher. Hur vänder vi trenden?” i Almedalen. Utgångspunkten för seminariet var den rapport som Forte släppte i slutet på mars om vilken kunskap som finns på området – och vilken som fortfarande saknas.

I förmiddags presenterades rapporten ”Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer” vid ett seminarium i Almedalen med efterföljande paneldiskussion. Maria Albin, professor och författare till rapporten, lyfte fram att det finns mycket kunskap om vilka faktorer i arbetsmiljön som leder till ohälsa men att kunskapen inte används i praktiken. Forskningen visar också att det är högre belastning inom kvinnodominerade branscher som leder till ohälsa och inte att kvinnor är känsligare än män.

Det är dags att kavla upp ärmarna.

Maria menade att en av de största utmaningarna är hur kunskapen ska komma till nytta. Ett förslag är att arbetsmarknadens parter, forskare och beslutsfattare samverkar mer för att sätta upp konkreta mål inom respektive bransch och skapar goda exempel.

I diskussionen blev det tydligt att man önskade fokus på arbetsorganisation, inklusive ledarskap, istället för på individens roll och ansvar. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och börja jobba med dessa frågor i verksamheterna, sa Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv.