Psykisk ohälsa är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivningar. På ett Forte-seminarium i Almedalen diskuterades vilka sambanden är för kvinnor och män mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Seminariet inleddes av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som är mycket oroad över de ökande sjukhälsotalen.  Särskilt oroande är det att två av tre som sjukskrivs idag är kvinnor och att det kryper ned i åldrarna. Annika Strandhälls mission under Almedalsveckan är att sätta den psykiska ohälsan på agendan. Både på grund av den stora samhällskostnaden detta innebär men också på grund av det stora personliga lidandet för den som drabbas. Socialförsäkringsministern poängterade att Sverige är bra på fysisk arbetsmiljö men att vi inte har varit lika bra på den psykosociala arbetsmiljön.

Professor Eva Vingård, som på uppdrag av Forte tagit fram en kunskapsöversikt, presenterade vilka riskfaktorer som finns i arbetslivet och vilket vetenskapligt underlag som finns kring åtgärder efter en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Vikten av gott ledarskap och tydliga mål är några av de elva riskfaktorerna som presenteras i rapporten. Rapporten finns här: https://forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Arbetsliv/psykisk-ohalsa-arbetsliv-och-sjukfranvaro/

Panelen lyfte bland annat att sjukskrivning inte alltid är lösningen på problemet. Man måste förstå de bakomliggande orsakerna till ohälsan och arbeta preventivt. Det är viktigt att det sker en samverkan mellan alla olika aktörer.

Professor Eva Vingårds slutkommentar var att friska organisationer inte kommer till av en slump. Det är något man måste arbeta aktivt med för att åstadkomma.

Medverkande

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, Socialdepartementet
Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet
Jan Larsson, verksamhetsområdeschef Uppföljning och utvärdering av socialförsäkringen, Försäkringskassan
Ewa Ställdal, generaldirektör, Forte
Mattias Lundberg, moderator

Text: Anna-Karin Engvall