Framstående forskare, beslutsfattare och andra aktörer inom hälsa, arbetsliv och välfärd samlades den 8-9 mars tillsammans med hundratals deltagare på Nacka Strandsmässan i Stockholm.

Här nedan finns flera av konferensens paneldiskussioner och anföranden att ta del av, liksom intervjuer med några av de medverkade.

Intervjuer med några deltagare: