Den 21 november beslutade Fortes styrelse att bevilja forskningsfinansiering inom områdena ANDTS, Åldrande och hälsa samt Vårdforskning. Samtliga av dessa var riktade utlysningar mot dessa områden och ansökningarna bedömdes av internationella paneler.

Eftersom ansökningarna bereddes utanför våra ordinarie prioriteringskommittéer så publicerar vi här information om hur beredningen gått till, sammansättningen av panelerna och länkar till bidragsbesluten på vår webbplats.

Läs mer