I samband med 5-årsfirandet av Sveriges samförståndsavtal med Indien inom hälso- och sjukvårdsområdet arrangerade Forte och The Indian Council of Medical Research (ICMR) en tvådagars workshop den 24-25 november i New Delhi. Ett 50-tal svenska och indiska forskare och praktiker samlades för att diskutera forskningssamverkan inom åldrande och hälsa.

Båda ländernas medverkande var överens om att den demografiska utvecklingen i världen innebär en dramatisk ökning av antalet äldre i befolkningen. Inom 5-10 år kommer antalet personer som är äldre än 85 år att ha ökat med 350 procent. Detta faktum kommer att ställa stora krav på preventiva åtgärder och nya sätt att bedriva vård och omsorg. Dessa utmaningar måste mötas med kraftfulla forskningsinsatser i samverkan mellan forskare och de som på olika sätt är mottagare av forskningsresultaten.

I Indien växer nu antalet personer över 65 år snabbt och man planerar för en snabb utbyggnad av äldrevård och omsorg liksom nationella häloförebyggande insatser. Utöver att utveckla egna forskningsinsatser vill man även etablera samarbete med Sverige där forskningen om åldrande och hälsa pågått under betydligt längre tid.

Fortes och ICMR:s workshop om åldrande och hälsa i New Delhi är startskottet för ett långsiktigt forskningssamarbete. Detta är en perfekt match för att ta svensk kunnande till ett av världens mest folkrika länder och stimulera både sociala, tekniska och ekonomiska innovationer för en bättre och hållbarare global välfärdsutveckling.

Svensk äldreforskning är internationellt framstående och större populationer från olika kulturer kan få den att utvecklas ännu mer och komma till nytta i samhällen i flera länder.

Från Forte sida medverkade Ingmar Skoog, professor, Göteborgs universitet och föreståndare AgeCap, Wilhelmina Hoffman, vd, Svenskt Demenscentrum och verksamhetschef Silviahemmet, Lena Dalberg, lektor, Högskolan Dalarna och gästforskare på Aging Research Center, KI och Stockholms universitet, Britt Östlund, professor, Skolan för Teknik och hälsa, KTH, Monica Winge, expert E-hälsa, forskare, Stockholms universitet.

Forte och ICMR har nu påbörjat planeringen av en gemensam utlysning som förhoppningsvis ska öppnas 2015.