Den 23 maj bjöd Forte in till frukostseminarium om sjukfrånvaro, rehabilitering och återgång i arbete. Frukostseminariet tog sin utgångspunkt i Fortes utvärdering av forskningsprogrammet Rehsam.

Utvärderingen är genomförd av Gunnar Aronsson och Ulf Lundberg, båda professorer vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. De inledde Fortes frukostseminarium med en presentation av utvärderingens genomförande och slutsatser. Därefter följde en paneldiskussion ledd av Fortes Cecilia Beskow, med representanter från bland annat SKL, primärvården och Arbetsförmedlingen. Här ovan kan du ta del av en inspelning från seminariet.