Förtäckt prostitution eller bara ett nytt, rationellt och romantiskt sätt att träffa en partner? Åsikterna om sugardejting går isär. Genusforskaren Lena Gunnarsson vill ta reda på vad de som sugardejtar själva tänker, och hur fenomenet förhåller sig till prostitution.

Begreppet sugardejting dök på allvar upp i Sverige 2017, i samband med lanseringen av sajten ”richmeetbeautiful”. Fenomenet innebär oftast att en äldre man (sugar daddy) på olika sätt betalar för intimitet och sex med en yngre kvinna (sugar babe).

Sajten richmeetbeautiful fungerar som en plattform där dessa parter kan mötas. Sedan dess har fler sajter dykt upp. De anses vara en inkörsport till prostitution och är enligt polisen de facto en arena för sexköp. Det finns förmodligen även traffickingoffer. Därtill vittnar både polis och socialtjänst om att flickor under 18 år finns på sugardejting-sajterna.

De svenska sajterna är dock noga med att deklarera att det inte är tillåtet att sälja och köpa sexrelaterade tjänster. De menar att det handlar om ”en typ av en ömsesidigt givande relation” mellan två personer som gillar att skämmas bort eller att skämma bort någon annan.

Sofia Strid. Foto: Örebro universitet

– Om det här ska betraktas som en privat angelägenhet är det upp till var och en att göra vad den vill med sin kropp och sina känslor. Men om det däremot ska betraktas som prostitution kan staten gå in med lagstiftning eftersom det inte är tillåtet att köpa sex i Sverige, säger Sofia Strid, doktor i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Tillsammans med forskarkollegan Lena Gunnarsson har hon precis inlett en studie med finansiering från Forte. Forskningsprojektet syftar till att dels ta reda på hur ”dejtandet” går till, men de ska också titta på hur överenskommelsen mellan parterna förhåller sig till konventionella sexköp.

– Bilden av sugardejting är kritisk och media beskriver det som prostitution i en lyxigare förpackning. Nu vill vi ta reda på hur de som själva sugardejtar tänker, säger Lena Gunnarsson.

Forskarnas hypotes är att acceptansen för att handla med intimitet och sex genom dejtingsajter har ökat. Hittills har Lena Gunnarsson intervjuat en handfull män, och den framträdande bilden av sugar daddyn är långt ifrån stereotyp. Männen har vitt skilda bakgrunder och syften med sitt dejtande.

Någon befinner sig i ett äktenskap han inte kan lämna och en annan söker efter en mamma till sina framtida barn. En av männen ”betalar” i form av att ingå äktenskap med en kvinna som saknar svenskt uppehållstillstånd. En annan har enbart en chatt-relation och träffar inte sin sugar babe fysiskt. Genom den kontakten får han den uppskattning och bekräftelse han saknar från sin sambo.

– Han är helt medveten om att det är på låtsas men säger att det ändå ger en psykologisk effekt som gör att han mår bättre för stunden, säger Lena Gunnarsson.

Genom kravet på betalning kan det uppstå en distans som skyddar mot att relationen utvecklar sig till något riktigt och äkta. För männen som lever i relationer kan detta känns bra eftersom det då inte ”hotar” den relation de officiellt lever i.

Lena Gunnarsson. Foto: Maria Elisson, Örebro universitet

De som levde i olyckliga relationer var ganska skuldmedvetna. De hade velat ha en riktig relation, men detta blev deras lösning, säger Lena Gunnarsson.

Gemensamt för många av de män och kvinnor som intervjuats är att det måste finnas en personkemi och attraktion. De måste känna att det klickar och finns ett utbyte utöver det sexuella.

– De män som jag har pratat med är sårbara, de har en drivkraft att bli älskade och behövda. Det ursäktar inte deras beteende, men samtidigt räcker det inte med att bara konstatera att ”männen exploaterar kvinnor”. Man måste fråga sig varför och se deras genuina behov av kärlek som, enligt mig, tar sig i uttryck på ett problematiskt sätt, säger Lena Gunnarsson. Forskarna är också intresserade av att undersöka hur människors känslor påverkas av att utbyta uppskattning och närhet i denna typ av avtalsbaserade relation. – Jag tror att det händer något med våra känslor när vi skådespelar intimitet. Till slut blir det svårt att dra gränsen mellan rollspel och verklighet. Hur mycket av relationen blir på riktigt efter ett tag? säger Lena Gunnarsson.

Ett mönster som urskilts hittills i studien är att det kommersiella lockar eftersom det gör att det inte blir helt på riktigt. Detta är även något som en av de intervjuade kvinnorna tar upp. Hon har tidigare dåliga erfarenheter av vanliga dejtingsajter. Här vet hon att det inte kommer leda till äkta kärlek och slipper därför bli besviken.  En annan kvinna lever i en relation men vill leva polygamt. Nu söker hon sex, spänning och en möjlighet att leva ut sin dragning till äldre män.

– I hennes fall handlade det inte om pengar utan om att gå in i en bubbla av spänning där hon blir uppvaktad genom dyra middagar. För henne är den sexuella delen väldigt viktig, säger Lena Gunnarsson.

Forskningsprojektet, Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet, syftar till att öka kunskapen om fenomenet sugardejting. Studien kommer att vara klar 2021 och kan komma att ligga till grund för eventuella policyåtgärder.

Text: Jenny Ryltenius