Osäkra aborter kostar många unga tjejer livet i Kenya. Marlene Makenzius forskning visar att stigmat kring abort och preventivmedel är starkt bland skolelever, lärare och sjukvårdspersonal. Men attityderna går att förändra.

En 17-årig flicka står vid stranden av floden River Migori i västra Kenya. Håller sitt tre dagar gamla barn i famnen. Hon blev gravid som 16-åring tillsammans med en kille på samma skola, födde barnet och blev utslängd av sin familj. Genom att bli gravid hade flickan dragit skam över både sig själv och familjen. Hon bad pojken om hjälp, men fick svaret att han inte kunde göra något. Nu står hon vid floden och kastar barnet i vattnet. Flickan försvinner från platsen och försöker ta sitt eget liv. Hon överlever, hamnar på sjukhus och blir arresterad för mord.

Marlene Makenzius. Foto: Anna Wilhelmsson

– Tårarna har runnit många gånger under det här projektet, säger Marlene Makenzius, barnmorska och medicindoktor vid Karolinska institutet, som har lett ett forskningsprojekt om attityder kring abort och preventivmedel i västra Kenya.

Allt började några år tidigare när hon jobbade med ett forskningsprojekt om vård i samband med osäker abort i samma område. Osäker abort är en av de vanligaste dödsorsakerna för unga tjejer i landet. Abort är förbjudet och bara tillåtet om kvinnans liv eller hälsa är i fara. Många unga tjejer väntar för länge med att söka hjälp, vilket gör de osäkra aborterna livsfarliga.

Samtidigt är preventivmedel lagligt och relativt billigt. Varför utsatte sig tjejerna då för sådana risker? Frågan slog rot i Marlene Makenzius och ledde till det tvååriga projektet.

2016 åkte hon till ett stort slumområde i Kisumu, Kenyas tredje största stad. Drygt 1 200 elever mellan 13 och 21 år från två skolor deltog i studien, där den ena skolan utgjorde kontrollgrupp.

Du är ”wasted goods” eller ”trash” efter det här.

Skolornas undervisning präglas av starkt katolska budskap, vilket gjorde det extra svårt att prata om något som var olagligt. Motståndet var starkt bland rektorer och lärare. Men när lärarna fick faktabaserad information och såg hur mycket eleverna uppskattade projektet deltog de till slut i studien. Först gjorde forskargruppen fokusgruppsintervjuer med elever, lärare och sjukvårdspersonal.

– Alla lärare kände till någon flicka som mist livet på grund av en osäker abort.

I enkäten fick eleverna svara på i vilken grad de höll med om olika påståenden om abort och preventivmedel. 92 procent tyckte att det var en synd att göra abort, både ur ett religiöst perspektiv, men också för att det var kriminellt och moraliskt förkastligt.

Ungdomarna skrev även tusentals fria kommentarer i enkäterna. De skrev saker som att abort inte finns beskrivet i bibeln och att ”abortören” är en mördare. Att en abort medför skam för flickan och hennes familj. Eleverna trodde att även säkra aborter var farliga och att den som gjort en sådan troligen aldrig skulle kunna bli gravid igen.

Många menade att en person som gjort abort har dåligt inflytande på flickor i sin omgivning och kan påverka dem att göra samma sak. Flera skrev även att alla kan göra fel, men att flickan måste erkänna sitt brott, be om förlåtelse och förändra sitt beteende.

– Flickan drar också på sig ett rykte som är svårt att tvätta bort. Du är ”wasted goods” eller ”trash” efter det här. Jag blev förvånad över att många tror att det blir en vana, gör du en abort så kommer du att göra fler, därför är det bäst att hålla sig ifrån det helt. Men ungefär en fjärdedel hade mer av ett mänskliga rättighetersperspektiv och tyckte att kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp.

Vem vill äta preventivmedel med risken att bli kallad för hora?

Att som ungdom använda preventivmedel var för många elever förknippat med ett promiskuöst beteende. Ungefär 64 procent av eleverna ansåg att en tjej som använder någon form av preventivmedel vill ha många sexuella kontakter och uppmuntrar andra till promiskuitet.

– Då förstår man ganska snabbt varför det ser ut som det gör. Vem vill äta preventivmedel med risken att bli kallad för hora?

Flera trodde att preventivmedel var skadligt, att tjejen inte skulle kunna få barn senare i livet. En vanlig åsikt var också att det var mannen som skulle bestämma om paret skulle använda kondom eller inte.

– Och då ska du veta att prevalensen av hiv ligger på 50 procent i vissa delar av Kisumu.

Sammanlagt uttryckte drygt hälften av ungdomarna stigmatiserande attityder mot flickor som använde preventivmedel och/eller gjorde abort. Marlene Makenzius ville försöka förändra det genom intervention. Forskarteamet gav sig ut på den ena skolan och gjorde olika övningar, bland annat rollspelet ”Walk her shoes”.

En flicka och en pojke fick spela upp en scen där de hade blivit gravida och försökte hitta en lösning på situationen. De andra tittade på och diskuterade sedan i grupp. Teamet kom tillbaka ett par gånger och totalt blev det åtta timmars intervention. Efteråt gjordes en ny enkätundersökning.

– Resultaten visade på en kraftig minskning av stigmatiserande attityder på den skola där vi gjort inventionen, på kontrollskolan syntes ingen effekt. Ett år senare låg resultaten kvar på samma nivå. Skoleleverna hade den mest negativa synen på abort och preventivmedel, därefter följde lärarna och sist sjukvårdspersonalen.

Men även bland läkare och barnmorskor fanns uppfattningen att abort är en synd, leder till ett promiskuöst leverne och kan leda till infertilitet. Unga tjejer som söker vård för komplikationer efter en osäker abort får oftast inte preventivmedel utan uppmanas att inte ha sex.

– Varför går inte flickorna till sjukhus i dessa ärenden? Ja, på grund av det här, menar Marlene Makenzius.

– Det behövs mer faktakunskap kring aborter och preventivmedel. Det finns så mycket forskning som visar att länder där abort är förbjudet har fler aborter, eftersom samhället då inte jobbar förebyggande. Det gör att Kenya har fler aborter per tusen kvinnor än till exempel Sverige.

Text: Jennie Aquilonius