Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen, talade på Forte Talks 2014 på under temat ”Att stå innanför eller utanför – Inträde, integration och trygghet på arbetsmarknaden”.

Clas Olsson var dessförinnan tillförordnad generaldirektör och tidigare analyschef. Clas Olsson är utbildad vid Handelshögskolan och har tidigare varit chefsekonom vid Sveriges Kommuner och Landsting och har även arbetat på Finansdepartementet och Sida.

Videon spelades in på Forte Talks 2014 som ägde rum på Nacka Strandsmässan 25-26 mars 2014. Med Forte Talks ville vi skapa en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med eller är intresserade av människors hälsa, välfärd och arbetsliv. Konferensen samlade totalt över 500 deltagare.