Sexuella inviter, trakasserier och oönskad exponering för porr. Nya internetvanor medför nya risker för barn och ungdomar i den digitala världen. Men vi gör klokt i att nyansera vår bild av vilka grupper som är mest utsatta, visar en ny studie av Gisela Priebe, lektor i psykologi vid Linnéuniversitetet.

En egen dator i skolan, där det oftast finns trådlöst nätverk. En smartphone med obegränsad surf. Dator hemma och kanske en Playstation uppkopplad till nätet. Barn och unga lever idag en stor del av sina liv i den digitala världen.  En värld som innebär stora möjligheter – men också ökade risker.

Online- och offlinevärlden går ofta hand i hand.

Gisela Priebe har i en aktuell studie undersökt hur vanligt förekommande det är att unga internetanvändare mellan 10-17 år råkar ut för oönskade händelser när de tillbringar tid på nätet. Hon har fokuserat på främst tre händelser; sexuella inviter, trakasserier och exponering för porr.

– Av de 1 560 unga som deltog i studien uppgav nio procent att de hade fått oönskade sexuella inviter, 23 procent att de exponerats för porr utan att vilja det och 11 procent att de hade trakasserats online. Det var dock väldigt olika hur ungdomarna reagerade på händelserna. Många av dem som blivit utsatta för sexuella inviter och exponering för porr tyckte inte att det var någon ”big deal”, utan lämnade bara sajten där de befunnit sig. Blir man däremot utsatt för trakasserier är det inte lika lätt att själv bestämma om man ska lämna, och där såg jag också att ungdomarna tog mer illa vid sig, säger Gisela Priebe.

Vissa grupper mer utsatta

Många av de unga som råkat ut för oönskade händelser berättade om det för någon närstående; en förälder, någon i skolan eller en kompis. Det gällde dock främst de som varit utsatta för trakasserier. De som upplevt sexuella inviter eller exponering för porr höll i högre grad tyst om sina upplevelser.

– Man skulle kunna tänka sig att det beror på att vuxenvärlden värderar händelserna olika och att ungdomarna var rädda för hur de vuxna skulle reagera om de berättade om sexuellt kopplade upplevelser. Dessutom har nog också unga har en större vana vid att be vuxna om hjälp när det gäller trakasserier.

Studien visade också att vissa grupper bland ungdomarna var mer utsatta för oönskade händelser än andra – och att online- och offlinevärlden ofta går hand i hand.

– När debatten om ungdomars utsatthet på nätet var i sin linda pratade man ofta om problemet som om alla ungdomar var lite naiva och att risken för att bli utsatt var lika för alla. Men det jag har sett är att det ofta är de grupper som är utsatta i den ”vanliga” världen, eller som lever ett problemfyllt liv där de också själva oftare utsätter sig för risker, som också råkar illa ut i den digitala närvaron.

Hbt-ungdomar var ett exempel på en grupp som oftare råkade ut för oönskade händelser på nätet, individer som var mobbade en annan. Det betyder att samhället skulle kunna rikta sina insatser när det gäller stöd och utbildning i internetsäkerhet till grupper som verkligen behöver dem.

– Det är fortfarande viktigt med utbildningsinsatser för den breda massan ungdomar. Men de mer stödjande åtgärderna ska kanske riktas mot de grupper som behöver dem mest; på så sätt kan vi använda resurserna mest effektivt.

Amerikansk studie

Studien är baserad på data från den tredje Youth Internet Safety Survey (YISS), en amerikansk enkätundersökning som följt drygt 1 500 ungdomar under 2000, 2005 och 2010. Hur relevant studien är för svenska förhållanden är en komplex fråga.

– På vissa sätt är det svårt att direkt överföra resultatet. När det gäller sexuell exponering fokuserar vi i Sverige till exempel på hur ungdomar mår, medan diskussionen i USA varit mer juridiskt präglad. Det innebär sannolikt att deltagarna i enkäten har ett annat fokus än vad svenska ungdomar skulle haft när de svarar på de här frågorna. Men vi har i Sverige inte gjort någon liknande studie så jag tycker att det här är en bra bas att utgå ifrån. Därmed inte sagt att det inte vore ännu bättre om vi gjorde egna studier av den här typen. Det skulle vara mycket värdefullt att kunna beskriva trender på området över tid.

Text: Anna Matzinger