Att få en ny framtid. Så kan det kännas att inleda en ny kärleksrelation på ålderns höst. Det visar en studie där den äldsta intervjupersonen var 91 år.

Peter Öberg är forskare vid Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle och har tillsammans med Torbjörn Bildtgård, forskare vid institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, studerat hur nya intima relationer ser ut bland äldre.

Torbjörn Bildtgård, foto Peter Öberg

– Äldreforskning fokuserar ofta på vård och sjukdomar, vilket skapar en negativ bild av åldrandet. Majoriteten av alla äldre är friska och i vårt projekt har vi lyft fram många positiva aspekter med att bli gammal, säger han.

Forskarna har intervjuat 28 personer i åldern 63–91 år om nya och gamla relationer och deras syn på framtiden. Intervjupersonerna var antingen dejtande singlar eller personer som träffat sin partner efter 60 års ålder och gift sig eller blivit sam- eller särboende.

– Samtliga upplevde att en ny relation förhöjde livskvaliteten. Vissa menade att det var som att lämna dödens väntrum och få en ny framtid när de träffade en ny partner. Och några män som trodde att de hade blivit impotenta på grund av sin ålder upptäckte att så inte var fallet, säger Peter Öberg.

Både mycket tid och lite

Forskarna använder begreppet tidsparadoxen för att beskriva ett av de centrala fynden i studien.

Peter Öberg, foto Annika Lundqvist

– Å ena sidan har äldre mer tid än någonsin att vårda en relation eftersom de inte längre behöver ägna sig åt arbete eller hemmaboende barn. Å andra sidan har de kanske inte så lång livstid kvar, säger Torbjörn Bildtgård.

En effekt av tidsparadoxen är att äldre vårdar sina kärleksrelationer väl. Varje minut blir värdefull på ett annat sätt än tidigare.

– Av samma anledning hade vissa av intervjupersonerna valt att inleda en relation med en gammal kärlek. De ville inte lägga dyrbar tid på att lära känna någon ny som sedan kanske inte kändes rätt.

Mindre beroende och mer omsorg

Intervjupersonerna upplevde också att en ny relation gjorde dem mindre beroende av anhöriga, vänner och hemtjänst.

– Partnern blev den som hjälpte till och gav bekräftelse i vardagen och de slapp känna sig som en börda, speciellt för de vuxna barnen. Partnern gav också tillträde till ett större socialt liv, säger Peter Öberg och fortsätter:

– Man talar ofta om vad äldre kostar samhället och hur mycket omsorg de kräver, men äldre gör själva ett enormt omsorgsarbete när de tar hand om varandra.

Äktenskap mindre vanligt

Studien visade även att pensioneringen ofta är en tidpunkt då flera väljer att avsluta en gammal relation eller inleda en ny.

– För dem som redan är ett par kan all fritid tillsammans bli ett slags prövning. »Tills döden skiljer oss åt« betyder mer idag än för 30–50 år sedan, eftersom vi lever längre, säger Peter Öberg.

Han berättar att nästan hälften av alla frånskilda i Sverige är 60 år eller äldre och vi har fler frånskilda än änkor och änkemän bland 60–90-åringarna.

– Men det beror inte på att vi skiljer oss mer än i andra länder utan på att svenskar inte tenderar att gifta om sig.

Enligt forskarna föredras ofta särboende bland dem som inlett en relation efter sin 60-årsdag. Även samboende är vanligt i denna grupp.

– Men att någon går in i en sambo- eller särborelation, eller separerar från ett sådant förhållande, är ingenting som syns i offentlig statistik. Där finns bara uppgifter om civilstånd, det vill säga om man är gift, skild, änka eller änkeman, säger Peter Öberg.

Detta är forskarna kritiska till och de hoppas att deras forskning ska bidra till att synliggöra betydelsen och förekomsten av olika former av intima relationer på äldre dagar.

Sverige = udda och spännande

Att sam- och särboende är så vanligt bland äldre i Sverige är något som väcker uppmärksamhet utomlands.

– Folk tror knappt det är sant när vi föreläser om detta. De reagerar även på att vår studie visar att vuxna barn i Sverige ofta är positiva till att en ensam förälder inleder en ny relation. Så ser det inte ut i exempelvis USA, säger Torbjörn Bildtgård. Han menar att Sverige framstår som både udda men också spännande i internationella forskares ögon.

– Vi är annorlunda men vi pekar också ut en möjlig framtid för andra länder.

När man blir ihop sent i livet:

• Man vet att man har en kort livstid kvar och lever i nuet och vårdar relationen väl
• Många väljer sam- eller särboende och gifter sig inte
• Man kommer inte att skaffa några barn tillsammans
• Risken att man växer ifrån varandra är ganska liten

Text: Lisa Reimegård